Hledání vodních pramenů, geopatogenních zón.
Uzdravování duchovní léčbou.

            
 
Pracovní podmínky

Kdy nelze provádět vyhledáváni:

   při teplotách nižších než +1°C a pod sněhem
   při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 75 %
   při energetickém chaosu před a v průběhu bouřek
   pod a v těsné blízkosti soustav vysokonapěťových a ostatních řádů

!!! Vyhledávání geopatogenních zón lze provádět celoročně !!!